HOTLINE: 0919636628 | SUBSCRIBE

Bảo mật thông tin

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

– Grusz thu thập thông tin của khách hàng khi đặt hàng trên website Grusz hoặc khách hàng liên hệ email, điện thoại với Grusz (thông tin thu thập gồm: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ Email…)
– Bất kỳ thông tin 
Grusz thu thập từ khách hàng có thể được sử dụng trong những trường hợp sau :

+ Để cải thiện trang web của Grusz (Grusz liên tục cố gắng cải thiện các dịch vụ trên trang web dựa trên các thông tin và phản hồi Grusz nhận được từ khách hàng)
+ Để cải thiện dịch vụ khách hàng (Thông tin của khách hàng sẽ giúp 
Grusz đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu hỗ trợ và chăm sóc khách hàng).
+ Để xử lý các giao dịch của 
Grusz và địa chỉ email mà khách hàng cung cấp khi thanh toán  đơn hàng có thể được sử dụng để gửi thông tin và cập nhật liên quan đến đơn đặt hàng của khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

– Grusz sử dụng thông tin khách hàng trong trường hợp thông báo đơn hàng đến với khách hàng.
– Không sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của khách hàng.
– 
Grusz lưu trữ thông tin khách hàng thông qua việc khách hàng đặt hàng, không yêu cầu khách hàng phải để lại thông tin nếu chưa được sự đồng ý.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Grusz lưu trữ thông tin khách hàng, đơn hàng nhằm để đối chiếu khi có phát sinh vấn đề xảy ra, không lưu trữ thông tin khác, nhạy cảm của khách hàng. Grusz lưu trữ thông tin theo thời gian pháp luật cho phép .

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa

Khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu Grusz chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin của chính mình nếu có nhu cầu.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin của khách hàng, dù công hay tư, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng cho bất kỳ công ty nào khác mà chưa được sự đồng ý của khách hàng
– Tất cả các thông tin nhạy cảm chỉ có thể truy cập bởi những người được ủy quyền truy cập và được yêu cầu để giữ tính bí mật cho các thông tin.
– Bảo mật thông tin khách hàng là vấn đề của sự tin tưởng và việc bảo mật danh tính của khách hàng vô cùng quan trọng với Grusz. Vì thế, Grusz sẽ chỉ sử dụng tên và một số thông tin khác của quý khách theo cách được đề ra trong Chính sách Bảo mật này. Grusz chỉ sẽ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa Grusz và quý khách.
– Khi quý khách đăng ký tài khoản tại website http://webgruz.phongcachso.com/ th
ông tin cá nhân mà Grusz thu thập bao gồm:

+ Tên
+ Số điện thoại di động
+ Địa chỉ email
+ Địa chỉ giao hàng
+ Ngày sinh

6.  Bảo mật thông tin

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Xử lý đơn đặt hàng online.
– Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
– Giao hàng cho khách đã mua tại Grusz
– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
– Thông tin khuyến mãi online và offline của 
Grusz
– Thông báo các chế độ dịch vụ khách hàng.

Grusz có thể, được chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của Grusz để có thể giao hàng cho quý khách.

0.03604 sec| 2691.633 kb